Guía museo Palau Ferré

Guia de visita per al museu d’art de Montblanc (Tarragona), per a la fundació Palau Ferré, entitat dedica a la divulgació d’Art. Obra i valors del pintor, escultor i ceramista Maties Palau Ferré (1921-2000).